Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΣΔΚΝΑ


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                         
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής που θα γίνει
στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 7ο όροφο,
την 17-12-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  08:00  το  πρωί προκειμένου  να
συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης επί διοικητικής προσφυγής για τροποποίηση της υπ’
αρ.5710/16-11-12  Διακήρυξης (εισηγητής κ. Παναγιώτης
Γιαννόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος  Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων και Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων).
2. Ενημέρωση σχετικά με αιτήματα για τα τεύχη προκηρύξεων των διαγωνισμών για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων

επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική  (εισήγηση Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
3. Ενημέρωση για πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ
(εισήγηση Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Ε’ Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2012 (εισηγητής κ. Γεώργιος
Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
5. Ενημέρωση Ε.Ε. σχετικά με την πυρασφάλεια και λοιπές εργασίες στο
ΕΜΑ (εισηγητής κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης
Επικινδύνων Αποβλήτων).
6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και  διάθεσης πιστώσεων
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας,
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και  διάθεσης πιστώσεων
τρεχουσών συμβάσεων και λοιπών δαπανών έτους 2012 (εισηγητής κ.
Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
8. Λήψη Απόφασης έγκρισης συμψηφισμού των οφειλών  παρελθόντων
οικονομικών ετών του Δήμου Περάματος από τις υπηρεσίες
μεταφόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με τα
αντισταθμιστικά οφέλη έτους 2012 (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας,
Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης συμψηφισμού  οφειλών με αντίστοιχες
απαιτήσεις της εταιρείας Ηλέκτωρ ΑΕ και λήψη απόφασης έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 122.559,01€ (εισηγητής κ.
Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
10.Ενημέρωση Ε.Ε. επί αιτημάτων εταιρειών μεταφοράς απορριμμάτων
και λήψη απόφασης (εισηγητής κ. Κων/νος Μνηματίδης, Προϊστάμενος
Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων).
11.Ενημέρωση Ε.Ε. επί θεμάτων ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και λήψη απόφασης
επί προτάσεων αντιμετώπισής τους (εισηγητής κ. Κων/νος Μνηματίδης,
Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων).
12.Ενημέρωση ΕΕ επί αιτήματος του αναδόχου για την παράταση της
προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β2-Β3-Β5-Β6 (Β’
ΦΑΣΗ) 2ου ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» και λήψη απόφασης (εισηγητής κ. Κων/νος
Μνηματίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και
Αποκαταστάσεων).
13.Λήψη απόφασης έγκρισης όρων προγραμματικής σύμβασης με το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για συνεργασία  στον τομέα της
ανακύκλωσης (εισηγητής κ. Χρήστος Τεντόμας, μέλος Ε.Ε.)
14.Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης
για την εκτέλεση των «Εργασιών συντήρησης εξειδικευμένου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής κ.
Γεώργιος Γκοντόρας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών).
15.Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης
για την εκτέλεση των «Εργασιών εξειδικευμένων υπερκατασκευών
πλαισίου οχημάτων μεταφοράς». (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας,
προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
16.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για
«προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.», συνολικού ποσού 13.566,90€» (εισηγητής κ. Γεώργιος
Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
17.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την
«προμήθεια συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης συνεδριάσεων
Ε.Ε. & Δ.Σ. στο διαδίκτυο», ποσού 7.029,45 € (εισηγητής κ. Γεώργιος
Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
18.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης πίστωσης για «Υπηρεσίες
φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (Hosting)», ποσού 6.937,20 €
(εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
19.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την
«συντήρηση και επισκευή συστημάτων μπαρών ζυγιστηρίου ΟΕΔΑ Δ.
Αττικής», ποσού 4.696,15€ (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών).
20.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αμοιβή
υπηρεσιών ανάλυσης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων, ποσού
1.500,00€  (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών).
21.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ.  79/2012 ΑΕΕ που
αφορά την πάγια προκαταβολή έτους 2012 (εισηγητής κ. Γεώργιος
Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών).
22.Λήψη  απόφασης έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής του
ΕΔΣΝΑ έτους 2012 (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών).
23.Λήψη απόφασης  επί του Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των Προσφορών, για την προμήθεια ελαστικών
επισώτρων των οχημάτων & μηχανημάτων της Διεύθυνσης
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών & της
Διεύθυνσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ.
24.Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την
«προμήθεια λιπαντικών των αυτοκινήτων-οχημάτων-μηχανημάτων του
ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Γεώργιος Γκοντόρας, Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών).
25.Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων (εισήγηση Αυτοτελές
Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).26.Λήψη απόφασης για παραίτηση από έφεση  (εισηγητής κ.
Χατζηγιαννάκης Βασίλης, νομ. συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.