Συνέντευξη στον Πέτρο Κατσάκο
Η Αφροδίτη Μπιζά είναι αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, του φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων του Νομού Αττικής. Του φορέα που πρωτοστατεί στην αλλαγή του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, ερχόμενος σε ρήξη με ό,τι επικρατούσε μέχρι σήμερα, δηλαδή με το πλήρες αποτυχημένο, οικονομικά ασύμφορο και οικολογικά καταστροφικό σύστημα του μοναδικού χώρου διάθεσης απορριμμάτων, του ΧΥΤΑ Φυλής. Η Αφροδίτη Μπιζά μιλά σήμερα στην "Αυγή" της Κυριακής εξηγώντας τα διακυβεύματα του νέου, ορθολογικού και αποκεντρωμένου μοντέλου.

* Κυρία Μπιζά γιατί γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ της 15ης Μαΐου για τα αντισταθμιστικά; Τι είναι αυτά τα αντισταθμιστικά;
Δικαιολογημένα γίνεται μεγάλη συζήτηση για την απόφαση 15ης Μαΐου για τα αντισταθμιστικά. Από το 1991, οπότε άρχισε η καταβολή των αντισταθμιστικών προς τους οχλούμενους ΟΤΑ από τις χωματερές και τον ΣΜΑ, για πρώτη φορά γίνεται δημόσια αυτή η συζήτηση και για πρώτη φορά